onsdag 30 september 2009

Samma sak...?


- Kom inte hit.
- Vad?
- Stick!
- Varför det?
- Ni passar inte in.
- På vilket vis gör vi inte det?
- Ni är inte vi.
- Det är väl självklart att vi också är "vi".
- Det finns inte en möjlighet¨. Ni är inte vi.
- Är vi inte?
- Det är ni absolut inte.
- På vilket vis är vi inte det?
- Ni kan inte vara VI.
- Vi kan visst det vara VI.
- Omöjligt, NI kan aldrig bli VI!
- Enkelt, vi säger bara VI istället för vi.
- Men, så kan NI ju inte göra... så får NI inte göra!
- Visst kan vi det!
- Är ni idioter, eller? NI har aldrig varit VI, NI är inte VI och kommer heller aldrig att bli VI!
- Jaha, så ni är inte NI?
- Nej! Vi är VI! Och ni är NI!
- Så ni är VI och vi är NI?
- Så är det!
- Är inte det samma sak?

söndag 27 september 2009

För andra gången: Genomtänkt?


Man stöter ganska ofta på situationer vari man kan förundras över vårt sätt att, till synes reflexartat och utan reflektion, reagera på olika företeelser omkring oss. Således frågar jag mig emellanåt om vissa somliga någonsin tänkt på:

att det föreligger en viss paradox och ironi i det att först otvetydigt svara "ja" på frågan om huruvida vi bejakar och omhuldar demokrati samt individens åsiktsfrihet- och mångfald, för att något ögonblick senare kunna utbrista "att bara kunna tycka så" eller "din ståndpunkt är ren idioti"...

att det kan vara lika enfaldigt och fånigt - som givande och hippt - att dyrka eller hylla en mansgestalt som påstås ha återuppstått några dagar efter att ha dött uppspikad på ett kors, som att dyrka eller hylla en mansgestalt som påstås åka omkring i en vagn dragen av getabockar och slå jättar i skallen med en hammare...

att senaste trenden i själva verket är en företeelse eller en pryl som bara två år innan skulle ha betraktats som löjlig och bara två år senare som ännu löjligare?

torsdag 24 september 2009

En fantastisk dikt


Denna gång önskar jag endast presentera ett vackert resultat av dramatikern, manusförfattaren och skådespelaren Kent Anderssons (1933-2005) kreativitet. Läs, njut och begrunda:Vi går alla omkring med en vingeVi går alla omkring med en vinge

som vi inte kan flyga med

som blir till en börda för oss

som vi måste smyga med.Vi hade nog kunnat flyga

om inte alla självutnämnda vicevärdar,

skolmästare

och alla dom praktiska, taktiska

nitiska, kritiska

anemiska, akademiska

felfinnarna med pekpinnarna


hade sagt:Du kan väl inte flyga!Håll dig på marken, din envingade djävel!

Och drömmer du ens om att våga

med ett enda vingslag

pröva din flygförmåga

så tar vi din vinge en dag!Vi går alla omkring med en vinge,

en dröm, en längtan, en sångTänk om våra vingar finge

flyga tillsammans en gång.

onsdag 23 september 2009

Genomtänkt?


Ibland undrar jag om vissa somliga överhuvudtaget har begrundat faktum:

att den person de just slängt glåpordet "svennejävel" åt, skulle kunna vara en släkting till en arbetskollega, bekant eller - till och med - en nära vän ...

att den person de just slängt glåpordet "blattejävel" åt, skulle kunna vara en släkting till en arbetskollega, bekant eller - till och med - en nära vän ...

att individen som irriterar oss så fruktansvärt - och som det fientligt, föraktfullt, förbittrat, hånfullt, högdraget, ilsket, oförsonligt eller spefullt riktade fingret pekar på - vid en noggrannare granskning faktiskt är omgiven av en spegelram?

tisdag 22 september 2009

...och så var den i rullning


Jaha, då har man sällat sig till alla andra som på något vis - och av olika orsaker - drivs att göra ett eget avtryck i epok och vidd. Det ska dock genast erkännas att det inte är särskilt bevänt med kreativiteten så här mitt i jungfrutexten. Vad i alla typsnitts namn ska man egentligen pränta ner?

Kanske ta den lätta och skygga vägen? Kanske citera en av många favoriter bland ordspråken, tankarna och åsikterna, vilka har anknytning till orden i bloggens rubrik?

Avgjort! Så får det bli! Bara att hålla till godo!

Några tänkvärda ord av Walter J. Lippmann (1889-1974):

Där alla tänker lika, tänker ingen särskilt mycket.