måndag 19 oktober 2009

Om bristen på kommunikation...


I all litteratur jag under min studietid läste fanns naturligtvis mycket som var och är tankeväckande. Under helgen gick jag igenom alla anteckningar, för att sortera ut sådant jag fann inte längre vara användbart. I samband med detta stötte jag på följande: "Krig är yttersta konsekvensen av oförmågan att kommunicera". Minns tyvärr inte om citatet/utdraget fanns med i en artikel eller avhandling, och således är jag lika okunnig om upphovspersonens namn och eventuella titel.

Hur som helst fastnade tankarna kring detta under en stund. Med vissa konflikter i minnet, avslutade såväl som pågående, slog det mig plötsligt att krig väldigt ofta tycks vara eller ha varit yttersta konsekvensen av oviljan att kommunicera. Om så är fallet, är fenomenet ingenting annat än direkt kriminellt.

Inget nytt i det... men icke desto mindre sant...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar