söndag 25 oktober 2009

En drömvärld?


Emellanåt får man intrycket av att vissa somligas perfekta värld omfattar en tillvaro:

som alltid är precis så självklar, enkel och svart-vit som den förväntas vara…

i vilken uppdelningen i ett ”vi” och ”dem” är en naturlag…

med bara en sanning – och den tillhör inte ”dem”…

där individens fri- och rättigheter först och främst innebär att ”de andra” bara har skyldigheter – gentemot "mig" eller "oss"…

där "de" instinktivt och förbehållslöst anpassar sig till "oss" eller "mig"...

i vilken ”de” alltid är de som särbehandlas positivt…

i vilken ”vi” eller ”jag” alltid diskrimineras…

där ”deras” ansatser till, eller förehavanden i, strid med regler, lagstiftning, traditioner eller organisation i en stat och ett samhälle är liktydigt med mygel, parasiterande eller fusk...

där ”våra” eller ”mina” ansatser till, eller förehavanden i, strid med krångliga regler, en föråldrad lagstiftning, löjliga traditioner eller en ineffektiv organisation endast är en hälsosam civil olydnad gentemot - och ett charmigt tänjande av gränser i - stat och samhälle…

i vilken "deras" syn på saker och ting inte är värda att ta i beaktande eftersom det är just "deras syn"...

där tolkningen av innebörden av begreppen tolerans, hänsyn, respekt och öppet sinne är förbehållet "oss"...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar