tisdag 17 november 2009

Om en aktuell företeelse...


Den senaste tiden har ett i media ofta förekommet tema varit "anpassning". Det vill säga kravet på just detta som bland annat samhälle, stat och allmänhet bör och ska ställa på "de som kommer hit".

Visst, inget fel i det. Det finns absolut kriterier som för allas bästa bör följas, för att saker och ting inte ska riskera att gå överstyr. Tänker då främst på lagarna och reglerna, samt skyldigheter och rättigheter för var och en - gentemot var och en.

Vad jag emellertid reagerar på, är känslan av att det ibland låter misstänkt mycket som om det egentligen rör sig om "våra" krav på en minoritets underkastelse. Att "de" vilkorslöst ska förmås att acceptera sin självuppgivelse.

Det värsta i sammanhanget är, att det inte längre bara tycks komma från ett visst extremt håll...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar