söndag 8 november 2009

"Vi", "De" och "De andra"...


Detta var en av helgens nyheter på SVT:s hemsida den lidna helgen…


Danmark hotar utvisa "sociala bedragare"

Danmark ska öka kontrollen på utlänningsområdet. Jobbar människor svart och saknar arbets- och uppehållstillstånd ska dom utvisas på grund av "socialt bedrägeri".
Det slogs fast när integrationsminister Birthe Rönn Hornbech och Dansk Folkeparti enades på fredagskvällen.
När myndigheterna gör razzior mot svartjobb ska man utöka granskningen om det är människor som saknar arbets- och uppehållstillstånd som utför jobbet.
Utvisning ska bli följden för "socialt bedrägeri", fusk som är så allvarligt att det leder till frihetsstraff.
Integrationsminister Birthe Rönn Hornbech uppger för Danmarks Radio att uppgörelsen är en avsiktsförklaring, som ska mynna ut i konkreta åstramningar.
Dansk Folkeparti tror att antalet fall av anhöriginvandring kommer att minska som följd av uppgörelsen.Med ett stort förbehåll för medias alltför ofta förenklade – eller till och med vinklade – framställningar av olika nyheter, är det främst en fundering som gnager mig i sammanhanget...

Som framgår av texten är en fuskare i Danmark uppenbarligen en ”social bedragare”, om denne saknar arbets- och uppehållstillstånd. Med andra ord bör det betyda att alla de övriga – både de danska medborgarna och de med arbets- och uppehållstillstånd – är ”asociala”. Eller?

Det är i mina ögon på plats med en brasklapp… ”Vi” bör inte betrakta ”de andra” på andra sidan sundet som konstigare eller obehagligare i sin behandling av ”de andra andra” Det känns nämligen som om det inte finns någon garanti för att samma utveckling inte skulle kunna komma till stånd även hos oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar