lördag 5 december 2009

Några tankar om grupptryck


Till en norms mest negativa inslag hör kanske främst oförmågan, oviljan eller ointresset till självständigt tänkande, och följaktligen en brist på självinsikt och självkritik. En obehaglig aspekt liksom ett sorgligt och destruktivt resultat av vissa normers oreflekterade och osjälvständiga efterlevnad är således grupptrycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar