torsdag 27 maj 2010

Istället för visdomsord...


Aforismer, ordspråk och visdomsord är alltid en trevlig förkovring. Men lika många gånger kan en dikt eller en sångtext vara en fantastisk källa till inspiration, insikt eller bara ett enkelt nöje.

Då jag i tonåren på allvar snöade in på den metalliska banan, var texterna ofta lika viktiga som själva musiken. Visst skrålade man med i texter som ingick i "ös-till-fest", men det var alltid de något djupsinnigare alstrens innehåll som gav någonting. Det är i min värld lite som att titta på en mer kommersiellt inriktad rulle för den rena underhållningens skull, även om det är då jag får anstränga de grå som jag egentligen trivs som mest.

Listan kan göras lång på de konstellationer som inom den hårda rockens ram utmärker sig med någon form av samhällskritik, reflektioner kring vår natur och vår tillvaro, eller bara en fängslande berättelse. Ett gäng jag alltid har med i en relativt stabil topp fem, är kanadickerna i Rush. Särskilt deras tidiga era (från 1974 och årtiondet ut) omfattar - i mina öron - en mängd fantastiska nummer, vars texter är en fröjd att ta del av. Till de absoluta favoriterna hör genombrottsplattan "2112", på vilken första sidan utgör ett fiktivt och ytterst tilltalande framtidsepos. Verket i sig avslutas dock med låten "Something for nothing" - en riktig öronfröjd. Texten i denna låt har följt mig sedan trettonårsåldern och är än idag både en sporre och någonting tänkvärt i all sin banala poesi.

Som säkert framgått mellan raderna är det min avsikt att presentera både sång och text...

...mycket nöje!!!

Something For Nothing

Waiting for the winds of change
To sweep the clouds away
Waiting for the rainbow´s end
To cast its gold your way
Countless ways
You pass the days

Waiting for someone to call
And turn your world around
Looking for an answer to
The questions you have found
Looking for
An open door

You don´t get something for nothing
You can´t have freedom for free
You won´t get wise
With the sleep still in your eyes
No matter what your dream might be

What you own is your own kingdom
What you do is your own glory
What you love is your own power
What you live is your own story
In your head is the answer
Let it guide you along
Let your heart be the anchor
And the beat of your own song

You don´t get something for nothing...


http://www.youtube.com/watch?v=096LhjGNNCk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar