onsdag 24 mars 2010

Ännu en om ”de andra”


Motvilja, avsky, illvilja och hat gentemot ”de andra” förefaller ha sin grund i tre företeelser – åtminstone är det vad jag hittills tycker mig ha fått erfara. Den första beror till synes på revanschlust; på en önskan om kompensation; på en vilja att få ge igen för en kränkning eller oförrätt. Denna anser jag på många vis vara förståelig.

Den andra verkar bygga på en fix idé, sprungen ur antingen okunskap, fördomar, förutfattade meningar i kombination med en svag självkänsla och ett obefintligt självförtroende – med åtföljande mindervärdeskomplex och hävdelsebehov. Denna går fortfarande att ha viss förståelse för, dock är den i mina ögon inte acceptabel.

Den tredje bygger också på en fix idé. Men, en som ger intrycket av att vila på en övertygelse om att ”de andra” endast är värda förakt, hån, respektlöshet – kort sagt mindre eller ingenting – jämfört med ”mig” eller ”oss”. Denna så kallade självklara sanning går det enligt min mening inte ens att förstå och i ännu mindre grad att ha en acceptans för. Tvärtom bör och ska företeelsen bemötas med så konstruktiva och fruktbara medel som överhuvudtaget är möjliga, utan att för den skull hemfalla åt samma trångsynthet och självgodhet som denna innefattar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar