söndag 28 mars 2010

Tjatet kring slöjan...


Den senaste tiden har jag ganska rejält börjat krokna på ältandet inte bara hos oss utan också i övriga Europa om en av de starkaste symbolerna för - vad som i den så kallade Västvärlden betraktas som - en i de flesta hänseenden primitiv och efterbliven kultur. Men jag blir lika trött på det faktum att vi uppenbarligen förbiser det faktum, att en av grundpelarna för vår så utvecklade och upplysta västerländska kultur - kristendomen - faktiskt också innefattar slöjan.

Inte det? Jo men, tänk efter lite...

Vi har faktiskt slöjbärande kvinnor som tillhör några av de mest signifikativa symbolerna för kristendomen i Europa och på en hel del andra håll runt om på detta klot, vilka sannolikt hade uttryckt harm och vrede om de blivit ombedda att göra sig av med sina slöjor. När tillfälle väl ges för var och en av oss, är det bara att fråga vilken medlem som helst av någon av de idag existerande kvinnliga klosterordnarna - en så obestridlig del av vårt "västliga" historiska och kulturella arv...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar