fredag 19 mars 2010

Mums?


Att de flesta företeelser har två sidor torde inte vara en överdrift. Om man skulle ta kunskap som ett exempel, skulle de flesta nog instämma i påståendet om att detta berikar och "att ju djupare desto bättre" - det vill säga att det positiva överväger, om inte till och med totalt dominerar. Jag vill bestämt hävda att det finns tillfällen eller sammanhang där en djupare kunskap med stor sannolikhet kan ha negativa följder. Denna utsaga grundar jag på det faktum att det i vårt språk (och säkerligen i många andra också) finns ett uttryck som lyder: det man inte vet om, har man inte ont av.

Således frågar jag mig hur många det finns bland oss som fortfarande hade ansett att honungen är en läckerhet, om de hade känt till att denna fantastiska och aptitretande naturprodukt faktiskt inte är annat än bispyor...?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar