torsdag 19 augusti 2010

Något om media, samt ett litet tips på förmiddagskvisten...


Massmedia är något som emellanåt figurerar i inläggen på denna blogg och då i princip uteslutande som "statist" eller som syndabock. Japps, jag sticker inte under stol med att min inställning till media inte är den mest toleranta och förstående. Orsaken torde vara självklar, men jag känner att det likväl kan deklareras: media har ett inflytande på våra föreställningar av - och inställningar till - vår omvärld (det är inte för inte som det också har epitetet "tredje statsmakten") som inte motsvaras av dess ansvarstagande beträffande detta inflytande.

Visst, vi borde kunna tänka själva och gör det nog hyfsat ofta också. Ändå kan jag inte komma ifrån den gnagande känslan av att vi alldeles för ofta tar för givet att våra massmedia är både opartiska, "allvetande" och ansvarstagande - för att "vi lever ju i en demokrati".

Det är här jag menar faran ligger. Bara för att "vi" har demokrati garanterar detta inte att misstag, dumheter, slentrian, nonchalans och direkt okunskap skulle vara undantagen som bekräftar regeln - kanske tvärtom (och särskilt nu i tider då nyheter alltmer blivit en sensationens och ytlighetens produkt - som helst bör säljas med mördande reklam). Det är vidare också min uppfattning att "människan på gatan" är mer alert och kritisk i länder vars statsregimer är mer eller mindre auktoritära. I demokratier tycks det mig däremot finnas sorgligt många tendenser till att vi blir något för bekväma och godtrogna av oss.

Således är det fler gånger än inte som följande tankegångar stört min andliga lättja: om nu media är den institution vars främsta uppgift och syfte är att följa, bevaka och granska de första makterna - regering och riksdag (och här borde tilläggas: "alla övriga inflytelserika institutioner eller organisationer")... Vem eller vad är det då som följer, bevakar och granskar massmedierna?

Det känns därför gott att för en gång skull inte bara ha gnäll och klander att komma med. Visserligen har vi "Myndigheten för radio och tv" (före detta granskningsnämnden för desamma), men jag håller personligen högre det forum jag för snart ett år sedan stötte på på nätet, och som varmt rekommenderas till de som eventuellt är intresserade:

En glad och sympatisk dag önskas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar