söndag 1 augusti 2010

Apropå en aktuell och otäck trend...


Inför en dumhet, som precis är på modet, klarar sig ingen klokhet.

(Theodor Fontane 1819-1898)

Självfallet är egoism, trångsynthet, intolerans, främlingsfobi och dito förakt ingenting nytt i vårt släktes hävdatecknande. Det går dock inte att förneka eller bortse från det faktum att dessa framhävs betydligt ihärdigare och aggressivare idag än vad fallet var för bara dryga decenniet sedan. Ja, man kan faktiskt hävda att de helt enkelt blivit på modet; att det råder en trend av fanatism i diverse skepnader - om man så vill. Och det brukar vara en tuff uppgift att bemöta dessa inställningar som ibland tenderar att verka närmast religiösa i sin framtoning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar